Reset
२४ आषाढ़ २०७९, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको दोस्रो पूर्वभर्नासूची (Second Pre-admission List) सम्बन्धी सूचना

२२ आषाढ़ २०७९, बुधबार सूचना Matching

अनलाइन म्याचिङको समय तालिका प्रकाशन तथा कक्षा प्रारम्भ सम्बन्धी सूचना ।

२२ आषाढ़ २०७९, बुधबार सूचना Matching

विदेशीतर्फका सिटहरुमा भर्ना पश्चात रिक्त भएका सिटहरु नेपाली खुला सःशुल्क (Paying) तर्फ रुपान्तरण गरिएको सम्बन्धमा ।

१५ आषाढ़ २०७९, बुधबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो भर्नासूची ।

११ आषाढ़ २०७९, शनिबार सूचना Matching

स्वीकार वा परित्याग गर्न सक्ने सूचना

१० आषाढ़ २०७९, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो पूर्वभर्नासूची (First Pre-admission List)सम्बन्धी सूचना

९ आषाढ़ २०७९, बिहिबार सूचना Matching

Result of Open House Matching for Bachelor Level (MECEE-BL-2022) Program for FOREIGN Candidates Applied in the Secon d Category and Process of Admission.

८ आषाढ़ २०७९, बुधबार सूचना Matching

म्याचिङ प्रक्रिया स्थगन गरिएको सूचना

७ आषाढ़ २०७९, मंगलबार सूचना Matching

Time Schedule of Open House Matching For Foreign Candidates Applied in The Second Category

३ आषाढ़ २०७९, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरु म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन सम्बन्धी सूचना ।