Reset
१७ श्रावण २०७९, मंगलबार सूचना Matching

पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना ।

१६ श्रावण २०७९, सोमबार सूचना

NBMS स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धमा

१२ श्रावण २०७९, बिहिबार सूचना

सेल्फ अप्राइजल भर्ने सूचना

१२ श्रावण २०७९, बिहिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन (Pre-nomination Paying) सम्बन्धी सूचना ।

१० श्रावण २०७९, मंगलबार सूचना Matching

पाकिस्तान सरकारबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

५ श्रावण २०७९, बिहिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको तेस्रो भर्नासूची (Third Admission List) प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

४ श्रावण २०७९, बुधबार सूचना

बार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका (२०७९/८० )

३ श्रावण २०७९, मंगलबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको तेस्रो पूर्वभर्नासूची (Third Pre-admission List) सम्बन्धी सूचना ।

३१ आषाढ़ २०७९, शुक्रबार सूचना

चिकित्सा शिक्षाका सबै तह र विधामा शैक्षिक सत्र २०७८/७९ समूह (व्याच) का लागि निर्धारण गरिएको शुल्क सम्बन्धी जानकारी

२८ आषाढ़ २०७९, मंगलबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको दोस्रो भर्नासूची (Second Admission List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।