Reset
१६ भाद्र २०७९, बिहिबार सूचना Examination

Notice for Foreign Candidates for Common Entrance Examination of DM/MCh.

१६ भाद्र २०७९, बिहिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सूचना

१४ भाद्र २०७९, मंगलबार सूचना Matching

सःशुल्क तर्फको तेस्रो (अध्यावधिक) भर्ना सूची पठाइएको सम्बन्धमा ।

१३ भाद्र २०७९, सोमबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको तेस्रो भर्नासूची (Third Admission List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

१० भाद्र २०७९, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको तेस्रो पूर्वभर्नासूची (Third Pre-admission List) प्रकाशित गरिएको सूचना ।

७ भाद्र २०७९, मंगलबार सूचना Application Form

DM/MCh/NBMS Subspeciality को प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

६ भाद्र २०७९, सोमबार सूचना Matching

सःशुल्क तर्फको दोस्रो भर्ना सूची पठाइएको सम्बन्धमा ।

४ भाद्र २०७९, शनिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको दोस्रो भर्नासूची (Second Admission List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

३१ श्रावण २०७९, मंगलबार सूचना

सेल्फ अप्राइजल भर्ने समय थप गरिएको बारे

३१ श्रावण २०७९, मंगलबार सूचना

उच्च शिक्षा तहका शिक्षकको (फ्याकल्टी) न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९