Reset
१० बैशाख २०८१, सोमबार सूचना

राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको सम्बन्धमा

९ बैशाख २०८१, आइतबार सूचना Seat

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन आवेदन दिनेसम्बन्धी सूचना

३ बैशाख २०८१, सोमबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को खुलातर्फको दोश्रो चरणको पुनः म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२८ चैत्र २०८०, बुधबार सूचना Application Form

NBMS Sub Specialty तहका लागि स्वमूल्याङ्कन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना

२७ चैत्र २०८०, मंगलबार सूचना

DM/Mch तहको सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने सम्वन्धी सूचना

२३ चैत्र २०८०, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को खुलातर्फको दोश्रो चरणको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२३ चैत्र २०८०, शुक्रबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०८०-१२-९ को बैठकवाट आशयपत्र प्रदान गरिएका संस्थाहरु र सो सम्बन्धी पत्रको विवरण (सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि)

१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को खुलातर्फको पहिलो चरणको पुनः म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१२ चैत्र २०८०, सोमबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा तर्फका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमको आसयपत्र र सोको नवीकरण शुल्क/दस्तुर सम्बन्धी सूचना

६ चैत्र २०८०, मंगलबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को खुलातर्फको पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र भर्नासम्बन्धी सूचना