Reset
४ भाद्र २०७९, शनिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको दोस्रो भर्नासूची (Second Admission List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

३१ श्रावण २०७९, मंगलबार सूचना

सेल्फ अप्राइजल भर्ने समय थप गरिएको बारे

३१ श्रावण २०७९, मंगलबार सूचना

उच्च शिक्षा तहका शिक्षकको (फ्याकल्टी) न्यूनतम योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९

३१ श्रावण २०७९, मंगलबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको दोस्रो पूर्वभर्नासूची (Second Pre-Admission List) सम्बन्धी सूचना ।

३० श्रावण २०७९, सोमबार सूचना

अनुगमन शुल्क सम्बन्धमा ।

२२ श्रावण २०७९, आइतबार सूचना Matching

स्नातक तह सःशुल्कतर्कको पहिलो भर्ना सूची पठाइएको सम्बन्धमा ।

२१ श्रावण २०७९, शनिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो भर्नासूची (First Admission List) प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

२० श्रावण २०७९, शुक्रबार सूचना

फ्याकल्टी (शिक्षक) पद प्रमाणीकरणको अद्यावधिक सूची पठाउने बारे

२० श्रावण २०७९, शुक्रबार सूचना Admission

अनाधिकृत विद्यार्थी भर्ना र अध्यापन गर्न नहुने सम्बन्धी सूचना ।

१८ श्रावण २०७९, बुधबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो पूर्वभर्नासूची (First Pre Admission List) सम्बन्धी सूचना ।