Reset
६ चैत्र २०८०, मंगलबार सूचना Result

नतिजा स्थगित गरिएको

३० फाल्गुन २०८०, बुधबार सूचना Seat

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको खुलातर्फको सिट प्रकाशन तथा अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting) गर्ने समय थपसम्बन्धी जरुरी सूचना

२७ फाल्गुन २०८०, आइतबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को Master in Dental Surgery (MDS) शैक्षिक कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको दोश्रो/अन्तिम म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२७ फाल्गुन २०८०, आइतबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को MBBS,BDS,BSc Nursing, B Pharm र B Optometry शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा रहेका वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको म्याचिङ (Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२४ फाल्गुन २०८०, बिहिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को वैकल्पिक उम्मेदवारको म्याचिङ सम्बन्धी सूचना

२२ फाल्गुन २०८०, मंगलबार सूचना Matching

Result of Open House Matching and Process of Admission for Foreign Sub-category II (Foreign NOT to appear MECEE-PG 2024) Candidates

२२ फाल्गुन २०८०, मंगलबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको दोस्रो/अन्तिम म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार सूचना Examination

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरुकारी समूह तर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने दोस्रो म्याचिङ (Open House Matching) को कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना

२० फाल्गुन २०८०, आइतबार सूचना Matching

चिकत्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को Master in Dental Surgery(MDS) शैक्षिक कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१८ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार सूचना Seat

Notice Regarding Available Seats for Foreign Sub-Category II (Foreign NOT to appear MECEE-PG 2024)