सूचना
२०७८ आश्विन ३१

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन २५

Seats of DM/MCh

Seats of DM/MCh

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन २५

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको दोस्रो म्याचिङ्गको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको दोस्रो म्याचिङ्गको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन २३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको पहिलो भर्ना सूची अनुसारको भर्ना पश्चात बाँकी रहेका सिटमा म्याचीङ्ग प्रणालीबाट छनोट भएका उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको पहिलो भर्ना सूची अनुसारको भर्ना पश्चात बाँकी रहेका सिटमा म्याचीङ्ग प्रणालीबाट छनोट भएका उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन २०

भर्ना सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

भर्ना सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन १९

निर्देशन सम्वन्धमा

निर्देशन सम्वन्धमा

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन १७

स्नातक तहमा विदेशी विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा

स्नातक तहमा विदेशी विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क सम्बन्धमा

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन १७

एकीकृत प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी कार्य तालिका

एकीकृत प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी कार्य तालिका

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन १३

पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरिएको सूचना

 पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरिएको http://mec.gov.np/public/uploads/shares/news_notice/ug_res/pakistan_notice.pdfसूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ आश्विन १३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको पहिलो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको पहिलो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्