Reset
७ आषाढ़ २०८१, शुक्रबार सूचना

एकीकृत परीक्षाका लागि Online फाराम भर्ने तरिका सम्बन्धी भिडियो क्लिप ।

७ आषाढ़ २०८१, शुक्रबार सूचना Application Form

CTEVT बाट स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषयमा प्रविणता प्रमाण-पत्र तह वा डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुको लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्नेसम्बन्धमा थप स्पष्ट गरिएको सूचना

६ आषाढ़ २०८१, बिहिबार सूचना Examination

चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षामा प्रयोग हुने OMR को नमूना

२ आषाढ़ २०८१, आइतबार सूचना Application Form

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने समय पुनः प्रदान गरिएको तथा परीक्षाको मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना

२ आषाढ़ २०८१, आइतबार सूचना Application Form

Notice Regarding the Change of Exam Date for the Common Entrance Examination of DM/MCh/NBMS-SS (MECEE-DM/MCh 2024)

२ आषाढ़ २०८१, आइतबार सूचना Application Form

कक्षा १२ सरहका ए लेभल, CBSE लगायतका विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूको लागि चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धमा थप स्‍पष्‍ट गरिएको सूचना (MECEE-BL 2025)

२९ जेष्ठ २०८१, मंगलबार सूचना

विषय विज्ञको नामावली पठाइदिने सम्बन्धी सूचना

२८ जेष्ठ २०८१, सोमबार सूचना Examination

Notice for Foreign Candidates Applying for Common Entrance Examination of Bachelor Level Programs in Health Professional Education (MECEE-BL 2025)

२८ जेष्ठ २०८१, सोमबार सूचना Examination

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम आह्‌वानसम्बन्धी सूचना (MECEE-BL 2025)

२८ जेष्ठ २०८१, सोमबार सूचना

Academic Calendar for Fiscal Year 2024/2025